Ställverksbyte KUPU Ställverksbyte KUPU, Kungsholmen , Elkraft, styr och automation

Ställverksbyte KUPU

Selek AB har på order av Stockholm Exergi AB utfört projekt vid pumpstation i Kungsholmen. Uppdraget omfattar leverans, konstruktion, montage, programmering, provning, drifttagning och dokumentation av ställverkets diverse anläggningsdelar. 

Några av dessa är: 

- Rivning av befintliga installationer
-Nytt hsp-ställverk
-Nytt lågspänningsställverk
-Ny allmän kraft och belysning
-Nya felsignalcentraler