SELEK har en egen teknikgrupp som sköter design av tekniska lösningar, direkt åt kund eller i de egna leveransprojekten.

Teknikgruppen arbetar med teknisk projektledning, elkonstruktion, dokumentation och automation, där våra medarbetare har lång praktisk erfarenhet.