Inom affärsområdet energi använder SELEK hela sin bredd för att kunna leverera helhetsåtaganden. SELEK är verksamma inom traditionella värmeverk, men även inom förnybar energi så som bioenergi, vattenkraft och solenergi.

Affärsområdet energi är ett affärsområde med global spridning och det mest långväga projektet hittar vi på Maldiverna där SELEK installerat solanläggningar på några större resorter.