Elanläggningar

Elanläggningar är det största affärsområdet inom SELEK och majoriteten av personalen är kunnig inom området.

Instrumentering

Instrumentering är det näst största affärsområdet inom SELEK och sett till konkurrensen inom Sverige är vi ett av de.

Energi

Inom affärsområdet energi använder SELEK hela sin bredd för att kunna leverera helhetsåtaganden.

CCTV

CCTV är ett mindre affärsområde inom SELEK, men samtidigt ett område vi är väldigt starka på kunskapsmässigt.

Teknik

SELEK har en egen teknikgrupp som sköter design av tekniska lösningar direkt åt kund eller i de egna leveransprojekten.