Selek Elentreprenad AB grundades 1981 av Lennart Karlsson och Sven-Erik Eriksson och ur deras namn kommer namnet SELEK.

Till en början var fokus helt på instrumentering, men med åren breddades bolaget inom såväl elkraft, CCTV och konstruktion vilket är affärsområden än i dag.

Bolaget har under några kortare perioder varit inkorporerat i större bolag, men sedan 2008 bedrivs verksamheten i sin nuvarande form. Bolaget ägs av Pontus Herou (son till grundaren Lennart Karlsson) och Jonas Gärd.

Selek sysselsätter i dagsläget ca 80 personer och omsätter runt 100 MSEK. En stor del av orderstocken är löpande arbeten på de större industrierna i Mellansverige medan de rena leveransprojekten utgör ca 20-30% av omsättningen.

Seleks värdegrund är Kundvård, Flexibilitet, Lagarbete, Frihet, Ansvar och Kvalitet. Dessa delar anser vi genomsyrar verksamheten i den dagliga driften och något som både medarbetare och kunder anser är en styrka hos Selek.