Selek Elentreprenad AB grundades 1981 av Lennart Karlsson och Sven-Erik Eriksson och ur deras namn kommer namnet SELEK.

Till en början var fokus helt på instrumentering, men med åren breddades bolaget inom såväl elkraft, CCTV och konstruktion vilket är affärsområden än i dag.

Bolaget har under några kortare perioder varit inkorporerat i större bolag, 2008 togs därefter ägarskapet över av Pontus Herou (son till grundaren Lennart Karlsson) och Jonas Gärd. I slutet på 2020 förvärvades SELEK av INSTALCO.  

SELEK sysselsätter i dagsläget ca 80 personer och omsätter runt 100 MSEK. En stor del av orderstocken är löpande arbeten på de större industrierna i Mellansverige medan de rena leveransprojekten utgör ca 20-30% av omsättningen.

SELEK:s värdegrund är Kundvård, Flexibilitet, Lagarbete, Frihet, Ansvar och Kvalitet. Dessa delar anser vi genomsyrar verksamheten i den dagliga driften och något som både medarbetare och kunder anser är en styrka hos SELEK.