Nytt ramavtal med Käppalaförbundet

Selek har tecknat nytt ramavtal för styrinstallationer med Käppalaförbundet.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.

https://www.kappala.se

13 maj 2019