Ny stororder åt Veitech AB

Selek har hösten 2022 fått en ny stororder åt Veitech AB där ombyggnation av avloppsreningsverket Himmerfjärden är igång.

Himmerfjärdverket ligger sydost om Stockholm i Grödinge Kommun. Verket är en högteknologisk anläggning som håller de krav som ställs, trots detta möts de av nya krav för reningen och är därför igång med en ombyggnation av anläggningen. Målet är att på bästa möjliga sätt minska sitt avtryck på miljön genom att bland annat se till att reningsverket inte bidrar med ökad energiförbrukning samt minska behovet av insatskemikalier. I och med detta har Selek order åt Veitech AB där SYVAB är slutkund. 

Projektet omfattar i synnerhet installation av allmän-el och process-el.