Ny stororder åt Stockholm Exergi AB

Selek har fått en ny stororder åt Stockholm Exergi AB där man ska bygga en ny sorteringsanläggning i Brista.

Bristaverken ligger sydost om Märsta och består av två stycken block, Brista 1 och Brista 2.
Brista 1 togs i drift 1997 och består av en biobränsleeldad CFB-panna (cirkulerande fluidbädd) tillverkad av Foster Wheeler. Eleffekten uppgår till 42 MW och värmeeffekten till 108 MW.
Brista 2 togs i drift 2013, Denna panna är av rostertyp och är avfallseldad.
Till Block två skall en sorteringsanläggning för avfall byggas, denna order omfattar inkommande elkraft till denna anläggning.

I grovt omfattar projektet projektering och konstruktion av:

  • Ny stationsbyggnad med tillhörande högspänningsställverk
  • 2st nya transformatorer
  • 2st nya lågspänningsställverk
  • 1st reservkraftsställverk
  • UPS-system
  • 110VDC-system

26 juni 2019