GE Power

Selek har tecknat avtal med GE Power att modernisera Elfilter K1 i Värtan.
Arbetet innefattar
– Utbyte av 4st likriktare.
– Utbyte av MCC skåp.
– Uppställning /Installation av nya styr/switch-skåp
– Samt utbyte av allt fältkablage.

Arbetet beräknas att starta v.36

För mer information om projektet kontakta:

Pontus Herou – Ombud
pontus.herou@selek.nu

Linus Lundgren – Projektchef
linus.Lundgren@selek.nu

5 september 2016