Biogasanläggning

Sverige behöver större volymer lokalt producerad förnybar energi och särskilt stort är behovet av förnybara drivmedel. För att öka tillgången på biogas i Stockholmsområdet kommer Scandinavian Biogas att uppföra en ny biogasanläggning söder om Stockholm.

Den nya biogasanläggningen kommer att byggas på Sofielunds avfallsanläggning i samarbete med SRV Återvinning AB, som är ett avfallshanteringsbolag som ägs av de fem kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Biogasproduktion kommer att ske genom att ta vara på och omhänderta matavfall och omvandla den till förnybar biogas.

Projektet förbereds nu för byggstart med målet att den nya biogasanläggningen ska driftsättas under första halvåret 2015. Inledningsvis kommer anläggningen att producera 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet, men planeras redan initialt för en dubblerad kapacitet om 16 miljoner normalkubikmeter.

Selek är kontrakterad att utföra el & instrument installationerna för anläggningen
Arbetet beräknas starta redan V.7 – 2015.

För mer information om projektet kontakta:

Jonas Gärd -VD
jonas.gard@selek.nu

Linus Lundgren – Projektchef
linus.Lundgren@selek.nu

10 februari 2015