Selek har en egen konstruktionsavdelning som sköter design direkt åt kund eller i de egna leveransprojekten. Designgruppen utför anläggningskonstruktion och dimensioneringar i både el-entreprenader och instrumententreprenader.

Avdelningen har god vana från att själva varit ute i verkligheten och där skapat sig en grund gällande el-, instrument-, styr-, larm- och kommunikationsanläggningar.