Instrumentering är det näst största affärsområdet inom SELEK och sett till konkurrensen inom Sverige är vi ett av de större bolagen gällande resurser inom instrumentering.

SELEK utför mekaniskt montage av instrument samt elektrisk inkoppling och kalibrering både i vanlig industrimiljö samt i EX-klassad miljö. Som en del i det mekaniska instrumentarbetet bockar vi både skyddsrör och impulsrör.