Elanläggningar är det största affärsområdet inom SELEK och majoriteten av personalen är kunnig inom området. Affärsområdet håller sig inom 0 till 40kV, men i undantagsfall utför vi även högspänningsarbeten.

SELEK utför installationer av ställverk, transformatorer och drivsystem likväl som motorer, pumpar och fläktar. Vi utför även installationer inom allmänkraft så som belysning, centraler och UPS-system. För kommunikationsdelen har SELEK ett antal medarbetare som utför fibersvetsning.

Med den bredd vi besitter inom bolaget kan vi ta helhetsåtaganden inom elanläggningar med konstruktion, leverans av utrustning, installation, igångkörning och service/support.