Selek med och bygger forskningsanläggning för el- och laddfordon
SEEL ska skapa nya forskningsmöjligheter inom elektrifiering av transport- och fordonsområdet.

Selek med och bygger forskningsanläggning för el- och laddfordon

Selek ska installera högspänningsanläggning vid bygget av SEEL, en ny forskningsanläggning för el- och laddfordon i Göteborg.

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory ska bli Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon och ägs av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers tekniska högskola. Anläggningen ska bli en arena för forskning och utveckling inom elektromobilitet och kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats och består av en laboratoriedel och en kontorsdel.