LNG station till AGA

Selek har fått i uppdrag att utföra El & instrumentinstallation för ny LNG-station på Sandvik i Sandviken.