Biogasanläggning

Sverige behöver större volymer lokalt producerad förnybar energi och särskilt stort är behovet av förnybara drivmedel. För att öka tillgången på biogas i Stockholmsområdet kommer Scandinavian Biogas att uppföra en ny biogasanläggning söder om Stockholm. Den nya biogasanläggningen kommer att byggas på Sofielunds avfallsanläggning i samarbete med SRV Återvinning AB, som är ett avfallshanteringsbolag som …

Biogasanläggning Läs mer »