AKTUELLT

Avtalet omfattar instrumentarbeten avseende montage, installationer, underhåll, kalibreringar och injusteringar i Vattenfalls anläggningar.