AKTUELLT

Selek har skrivit avtal med ALSTOM gällande modernisering av en gammal vattenkraftstation. Projektet omfattar utbyte av kontrollutrustning, transformatorer, ställverk och kablage. Projektet beräknas starta i mitten på de
Selek har fått i uppdrag att hjälpa Ericsson i Stockholm med fibersvetsning för utbyggnad av nya fiberstammar. Arbetet beräknas hålla på till årsskiftet.
Selek har tagit ett nytt projekt i Uppsala på gamla pharmacia. Projektet innefattar en uppgradering av en gammal manuell extraktionsprocesslinje som skall bli en automatiserad linje. Projektstart dec 2011 och skall vara
Avtalet omfattar instrumentarbeten avseende montage, installationer, underhåll, kalibreringar och injusteringar i Mälarenergis anläggning.
Selek har fått i uppdrag av ABB (Power Generation) att bygga alla nya styrskåp till ronoveringen av panna 3 i Högdalen (Fortum).
Selek har fått i uppdrag att utföra installationen på en ny kylsträcka (Laminar Cooling & Run Out Table) på SSAB i Borlänge. Det känns riktigt kul att vi fått fortsatt förtroende hos ABB efter ett par riktigt lyckade projekt s