AKTUELLT

SELEK har fortsatt förtroende hos Fortum. Fortum har valt SELEK som leverantör till 2 nya projekt i Hammarby. Det första projektet är en el-entreprenad som omfattar en ombyggnad av en befintlig värmepump så att även fjärrkyla kan
BMH Technology Oy har valt SELEK som leverantör av El & Instrument för en ny bränsleberedning på Mälarenergis anläggning i Västerås. Krossning och sortering av avfall kommer att ske enligt Tyrannosaurus®-processen som ger brän
Selek har tagit en order åt ABB på Mälarenergi`s anläggning i Västerås. Projektet omfattar montage av nya frekvensomriktare, transformatorer samt kablage och ställverk för två nya fjärrvärmepumpar. Projektet beräknas starta i augu
Selek bygger om 12 st pumpstationer åt Fortum. Selek har fått en beställning på ombyggnad av 12st pumpstationer åt Fortum Värme. Projektet omfattar El & Instrumentmontage samt utbyggnad av styrsystemen. Projektet beräknas sta
Selek har fått en beställning av GE Healthcare Uppsala på ett projekt som omfattar flytt och omkoppling av ett antal magnetventil skåp nu under sommarstoppet. Vi ser fram emot detta projekt, då GE Healthcare är en ny kund hos Sele
Selek har fått fortsatt förtroende av ABB i Hammarbyverket och kommer under sommaren 2012 utföra etapp 2 byte av pumpdrifter. Projektet omfattar rivning av gammal utrustning och montage av ny Transformator, Frekvensomriktare