AKTUELLT

SELEK har tillsammans med AB Tändkulan fått en order åt Fortum på en total renovering av spetsstationen i Årsta. Årsta VV byggdes i mitten av 1970-talet för drift med dåvarande EO5 bränsle men har byggds om i steg till att använda
SELEK byter transformator på Skärholmen. Fortum planerar att öka effekten på sin kylanläggning på Skärholmen och därmed behöver man byta transformator. Ordern innefattar demontage av befintlig transformator samt levererans och mon
Fortum har valt SELEK för installation av en ny Kylanläggning till Panna 6. Ordern innfattar ny kanalisation, kraftmatning & signalkablage samt en del ombyggnad av befintligt styrskåp. Arbetet startade innan Jul 2013 och berä
Processfilter väljer SELEK som installatör för ytterligare en filteranläggning. SELEK gör den elektriska installationen av en ny stoftavskiljare på Vattenkrafts anläggning i Jorbdro åt Processfilter, detta är den andra filteranläg
VATTENFALL har valt SELEK som leverantör för ”Instrumentarbeten” i ett nytt ramavtal som sträcker sig fyra år.  Anläggningsområden som omfattas av avtalet är Uppsala, Jordbro, Gustavsberg, Motala samt Askersund i
SELEK har tagit en till order åt Fortum. Fortum har planerat att byta ut styrsystemet för VV3 och VV4 som byggdes runt 1970/80 talet och där största delarna är av ursprungligt skick. Och i samband med styrsystemsbytet vill man äve