AKTUELLT

Fiskeby Board avser byta ut drivsystem för KM1 under jul & nyår 2014.  ABB levererar utrustning och hårdvara medans SELEK kommer att utföra montage, rivning och uppställning av nya AC Drifter och DC Drifter. Arbetet beräknas b
Fortum Värme AB avser bygga ny transportör för flygaska i Värtaverket för Panna 5 & 6 för att förbättra miljön i området. Den nya transportören kommer bestå av ett slutet system som drivs med tryckluft, magnetventiler kommer i
SELEK har fått en order från Fortum som gäller ombyggnad av 2st ventilkammare utanför Högdalsverket, ombyggnaden ingår i ett större projekt som Fortum driver som kallas för STÖN-projektet (stegtrycksövervakning nät) och är ett väl
SELEK har fått ytterliggare en order av Fortum. Projektet innefattar konstruktion och montage av nya matningar och reservkraftscentral för ventilkammare D147 utanför Högdalens KVV. Arbetet kommer starta omgående. För mer informati
SSAB avser naturgaskonvertera en av sina ugnar på sin anläggning i Borlänge. SELEK har fått ordern av AB Tändkulan att utföra det fysiska montaget i detta projekt. AB Tändkulan levererar konstruktion och programmering.  Arbet
SELEK har fått en order av ABB på montage av El & Kontrollutrustning för aggregat G1 i Degerforsens kraftverk utanför Junsele, SELEK har under 2013 utfört en likadan upprustning av aggregat G2 i samma kraftverk samt även el &